Reklamacje i zwroty

Reklamacje - Niezgodność Towaru z umową

Konsument dokonujący reklamacji dotyczącej niezgodności z umową towarów zakupionych w sklepie internetowym proszony jest złożyć ją na piśmie i dostarczyć:

  1. listownie na adres: Plac Górnośląski 6/2, 81-509 Gdynia;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wyczesani.com;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Przykładowy wzór formularza „Reklamacji” (Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe). Do pobrania tutaj:

POBIERZ WZÓR

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Plac Górnośląski 6/2, 81-509 Gdynia. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony
zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem Plac Górnośląski 6/2, 81-509 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

Zwroty

Towar zakupiony przez Konsumenta na Wyczesani.com podlega zwrotowi. Więcej informacji w zakładce "Odstąpienie od umowy".

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl